Ådalskyrkan

Mörrum

Om församlingen

Historik

Mörrums frikyrkoförsamling är ansluten till Equmeniakyrkan som är den nya kyrkan som bildats genom att Baptistsamfundet, Missionskyrkan och Metodistkyrkan gått samman. I Mörrum gick redan 1983 Mörrums Baptistförsamling och Mörrums Missionsföresamlin samman och byggde Ådalskyrkan. Men innan dess har detta hänt:

Mörrums Baptistförsamling År 1880 började en grupp baptister hålla möten i en stuga på Fattigstubacken i Mörrumsryd. År 1900 byggdes Elimkapellet. Då startades också arbetsföreningen, en syförening för kvinnor. År 1905 bildades ungdomsföreningen Enighet. År 1907 bildades församlingen, som då kallades Sällskapet Elim. År 1927 bildades juniorföreningen Syskonringen.

Under 40- och 50-talet bedrevs söndagsskolverksamhet med ett stort antal barn. På 60-talet övergick juniorarbetet till en scoutbetonad verksamhet, som kallades GK (Goda Kamrater). Under flera år samarbetade församlingen med Kylinge Baptistförsamling. De två församlingarna kallade då gemensam pastor och hade sångförening liksom ungdomsverksamhet tillsammans. Gudstjänster hölls i regel varje söndag och vissa sammankomster t.ex. bibelstudier vid andra tillfällen under veckan. Under ett flertal år ordnades arbetsauktioner och Norrländska symöten.

På grund av ökade kostnader för verksamhet och fastighetsunderhåll samt en önskan om ekumenisk samhörighet beslöts 1983 att tillsammans med Mörrums Missionsförsamling bilda den nuvarande Mörrums Frikyrkoförsamling.

 

Mörrums Missionsföresamling startade med en söndagsskola i Hästaryd år 1870. Tio år senare bildades Mörrums och Elleholms Missionsförsamling, och anslöts då till Svenska Missionsförbundet. Då startades också en ynglingaförening och en jungfruförening.

Det beslöts att bygga ett Missionshus i Hästaryd, som stod klart för invigning 1897. En syförening bildades 1909. År 1918 utökades ungdomsarbetet med en juniorförening, som tillsammans med söndagsskolan hade en stor uppgift bland samhällets barn och ungdomar.

En stor om- och tillbyggnad av Missionshuset utfördes 1924. Ett scoutarbete startade 1944 under namnet VP och VF (Våra Pojkar och Våra Flickor). Vid en stor omorganisation fick det namnet SMU-scout. Arbetet i kåren har mycket livaktigt, med många deltagare och många läger.

På 1960-talet hade Baptist- och Missionsförsamlingen en gemensam drive och då föddes tanken bland ledarna för en gemensam frikyrka i Mörrum. Samarbetet mellan församlingarna växte fram och 1983 bildades Mörrums Frikyrkoförsamling. Församlingen sålde Baptistkyrkan Elim och sedan Missionshuset rivits, byggdes, på samma tomt, en ny kyrka som invigdes 1986 och fick namnet Ådalskyrkan.

Den som tror på mig är som ett träd planterat vid vatten. sa Jesus.