Ådalskyrkan

Mörrum

Våren 2018

Genom dagar och år, genom smärta och sår
finns en Gud som är trofast mot mig.
När min kraft runnit ur, hjärtats sång tagit slut
är Hans kärlek beviset för mig.
Varje ord, varje löfte är sant.

Det jag såg som omöjligt förvandlade Han.
Han är trofast – trofast mot mig.
Genom allt Hans stora kärlek jag ser.
Fast jag undrat och frågat och tvivlat ibland
så är Han trofast – trofast mot mig

När mitt mod sjunkit ner, jag inte ens orkat be,
så är Gud ändå trofast mot mig.
När jag sökt för min egen del, bara sett till mitt eget väl,
då är Gud ändå trofast mot mig.
Varje gång jag har sökt Hans namn
har Han mött mig med öppen famn.
Jag får se än en gång,
Han är trofast – trofast mot mig.

Svensk text: GunBritt Holgersson

 

Aktiviteter

Gudstjänst
firas cirka en till två gånger i månaden.

Lördagskväll i Ådalskyrkan
med varierande program och servering arrangeras vanligen två till tre gånger per termin.

Livsnära samtal om kristen tro

Sångövning
i regel varannan måndag.
Kontaktperson: Elsie Ganestedt, Tel. 0454/430 29

Dessutom ordnas konserter, vår- resp. höstmässa, julbön etc.

Lördagskvällar, sångkör och livsnära samtal anordnas i samarbete med studieförbundet Bilda.

Varmt välkomna!