Ådalskyrkan

Mörrum

Våren 2019 Förbandsmaterial till Kongo

Några eftermiddagar i början av 2019 ska vi tillverka sjukvårdsmaterial av gamla lakan. Du som vill vara med är välkommen till Ådalskyrkan Mörrum tisdagarna 29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april och 28 maj klockan 14.00 – 16.00.

Vi river lakan i 5-12 cm breda remsor som sedan rullas till förbandsmaterial och klipper kvadrater som kan användas som kompresser. Vi samtalar och dricker eftermiddagskaffe tillsammans.

Har du rena, gamla avlagda lakan, underlakan och påslakan, även kulörta, får du gärna ta med dessa och skänka.

Tillsammans med sjukvårdsmaterial från andra församlingar skickas det sedan vidare till Kongo där behovet av förbandsmaterial är stort.
Om någon behöver skjuts till kyrkan så ring Gullevi Spåre
070-5113437                                                                                        

Gullevi Spåre / Församlingsföreståndare
Postadress: Gullevi Spåre, Sonagårdsvägen 2B  375 34 Mörrum www.adalskyrkan.se                                                                              

Mörrums frikyrkoförsamling är ansluten till Equmeniakyrkan.

Bankgiro 5116-0919

Ådalskyrkan samarbetar med studieförbundet Bilda.

Du är alltid välkommen till Ådalskyrkan

Våren 2019

Jag är i Herrens händer
Jag är i Herrens händer när dagen gryr i öst.
Var morgon han mig sänder sitt ord med ljus och tröst.
Vad än som dagen ger mig jag vilar i Hans famn.
Jag kan på bönens vingar få kraft i Jesu namn.

Jag är i Herrens händer i allt som sker med mig.
I fröjd och sorg jag känner att Herren är hos mig.
Om hopp och tro mig sviker och vägen känns så svår
Så vet jag att Han ser mig och vid min sida går.

Jag är i Herrens händer när dagen når sitt slut.
För Honom jag bekänner min synd och vilar ut.
Hans nåd skall mig bevara, Hans trofasthet är stor.
Han skyddar mig från fara när jag hos Honom bor.

Sigurd Lunde

Aktiviteter

Gudstjänst
firas cirka en till två gånger i månaden.

Lördagskväll i Ådalskyrkan
med varierande program och servering arrangeras vanligen två till tre gånger per termin.

Livsnära samtal om kristen tro

Sångövning
i regel varannan måndag.
Kontaktperson: Elsie Ganestedt, Tel. 0454/430 29

Dessutom ordnas konserter, vår- resp. höstmässa, julbön etc.

Lördagskvällar, sångkör och livsnära samtal anordnas i samarbete med studieförbundet Bilda.

Varmt välkomna!