Ådalskyrkan

Mörrum

Skapelsens under…

När jag skriver de här raderna står vi inför att återigen få nåden att fira påsk. Och våren knackar på, om än ibland med isiga vindar så är den ändå här. Med allt sitt liv, som på nytt och på nytt, väcks ur den kalla mörka jorden. I en av våra psalmer sjunger vi bl.a. ”Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur natt och död till liv förutan like…” Och i vers två lyder orden: ”Som fåglars kör i lund och mark besjunger våren, blid och stark, och livets alla under, vi må besjunga med varan hans liv, som döden övervann i påskens morgonstunder.”

Jag upphör aldrig att förundras av vårens skönhet och alltid är den lika efterlängtad. Skaparen, Gud själv blir så tydlig i vårens späda grönska och ängen sköna blomster. Men våren försvinner fort bort, liksom också våra dagar gör, och snart står sommaren där i all sin prakt. I vers tre sjunger vi bl.a. ”Snart alla ängar stå i skrud, och skogen kläder sig som brud, när livets krafter blommar…”

Det finns inte en blomma, inte ett grönskande löv som inte Gud vet om eller kommer ihåg. Så är det med dig och mig också, Gud vet om oss alla, tänker på oss och älskar oss så mycket, så att han till och med vet om alla hårstrån på våra huvuden. Glöm aldrig det när du njuter av vårens och sommarens skönhet. Ingen enda av oss är glömd av Gud. Med de här enkla raderna vill jag önska alla en glädjefylld och välsignad vår och sommar.

Gullevi Spåre

Församlingsföreståndare

Våren 2019 Förbandsmaterial till Kongo

Några eftermiddagar i början av 2019 ska vi tillverka sjukvårdsmaterial av gamla lakan. Du som vill vara med är välkommen till Ådalskyrkan Mörrum tisdagarna 29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april och 28 maj klockan 14.00 – 16.00.

Vi river lakan i 5-12 cm breda remsor som sedan rullas till förbandsmaterial och klipper kvadrater som kan användas som kompresser. Vi samtalar och dricker eftermiddagskaffe tillsammans.

Har du rena, gamla avlagda lakan, underlakan och påslakan, även kulörta, får du gärna ta med dessa och skänka.

Tillsammans med sjukvårdsmaterial från andra församlingar skickas det sedan vidare till Kongo där behovet av förbandsmaterial är stort.
Om någon behöver skjuts till kyrkan så ring Gullevi Spåre
070-5113437                                                                                        

Gullevi Spåre / Församlingsföreståndare
Postadress: Gullevi Spåre, Sonagårdsvägen 2B  375 34 Mörrum www.adalskyrkan.se                                                                              

Mörrums frikyrkoförsamling är ansluten till Equmeniakyrkan.

Bankgiro 5116-0919

Ådalskyrkan samarbetar med studieförbundet Bilda.

Du är alltid välkommen till Ådalskyrkan

Aktiviteter

Gudstjänst
firas cirka en till två gånger i månaden.

Lördagskväll i Ådalskyrkan
med varierande program och servering arrangeras vanligen två till tre gånger per termin.

Livsnära samtal om kristen tro

Sångövning
i regel varannan måndag.
Kontaktperson: Elsie Ganestedt, Tel. 0454/430 29

Dessutom ordnas konserter, vår- resp. höstmässa, julbön etc.

Lördagskvällar, sångkör och livsnära samtal anordnas i samarbete med studieförbundet Bilda.

Varmt välkomna!