Ådalskyrkan

Mörrum

Du är alltid välkommen till Ådalskyrkan

En ny höst står för dörren, efter en sommar som bjudit på både torka och regn och inte minst blåst. Jag hoppas dock att du trots vädrets nyckfullhet har haft en fin och bra sommar. Förmodligen är det flera än jag som saknat gemenskapen i Ådalskyrkan och som längtar efter att verksamheten ska komma igång igen.

Nu är det  i alla fall dags att starta upp höstens verksamhet som inleds med höstupptakt i Kristofferkyrkan, Karlshamn den 3 september kl 10.00 – 14.00. Du inbjuds till en dag där vi firar gudstjänst, samtalar och äter en lätt måltid tillsammans. Välkommen med!

Skulle du vilja vara med och stödja Ådalskyrkan ekonomiskt så kan du regelbundet överföra din gåva till Sparbanken i Karlshamn Konto 8153-9 4 362 221-6 eller till vårt bankgiro 5116-0919. (Mer info om detta finns i kyrkan.) Tack för ditt stöd!

Väl mött till höstens samlingar

Gullevi Spåre, församlingsföreståndare

Aktiviteter

Gudstjänst
firas cirka en till två gånger i månaden.

Lördagskväll i Ådalskyrkan
med varierande program och servering arrangeras vanligen två till tre gånger per termin.

Livsnära samtal om kristen tro

Sångövning
i regel varannan måndag.
Kontaktperson: Elsie Ganestedt, Tel. 0454/430 29

Dessutom ordnas konserter, vår- resp. höstmässa, julbön etc.

Lördagskvällar, sångkör och livsnära samtal anordnas i samarbete med studieförbundet Bilda.

Varmt välkomna!