Ådalskyrkan

Mörrum

Ett ljus tänds den mörka natten …

Advent betyder väntan, det har nog de flesta av oss hört. Men frågan är vad väntar vi på? Advent, väntan och förväntan inför den kommande julen. Vad innebär den här väntan för oss är det att hinna göra så mycket som möjligt innan julen. Innebär tiden fram till jul att vi om möjligt stressar ännu mer än under årets andra dagar.

Adventstiden borde nog framför allt användas till vila och eftertanke om varför vi firar jul. Och du, jul blir det även om du inte hinner allt du vill, jag vet. Kanske kan adventstidens väntan för någon innebära att man gett upp man väntar inte längre. Allt för många gånger har väntan och förväntan vid olika tillfälle inneburit besvikelse. Kanske för någon ensamhet.

Men ett vet jag, det finns hopp, det finns ljus i vintermörkret. Det finns ljus hur mörk vår omvärld än kan se ut. Julen är barnens högtid sägs det. Och hur mörkt och eländigt livet än kan se ut så finns det hopp för dig och mig, men också för världen därför att den första julen föddes ett litet barn i ett smutsigt och eländigt stall. Ett barn som hyllades som kung, men som också blev ett hot mot den världsliga makten, och därför blev ett litet flyktingbarn tillsammans med sina föräldrar. Ett litet barn genom vilket Gud blev människa och tydliggjorde därigenom sin kärlek till dig och mig, till alla människor.

Min önskan är att det lilla barnet Jesus som en gång föddes i Betlehem ska få ha sin boning i ditt och mitt hjärta, ja han finns redan där, men ibland kanske oupptäckt. Med önskan om en fin adventstid och en fridfull och välsignad julhelg.

Gullevi Spåre församlingsföreståndare

2019-2020 Förbandsmaterial till Kongo

Under några eftermiddagar 2019-2020 ska vi tillverka sjukvårdsmaterial av gamla lakan. Du som vill vara med är välkommen till Ådalskyrkan Mörrum enligt kalendern här på hemsidan klockan 14.00 – 16.00.

Vi river lakan i 5-12 cm breda remsor som sedan rullas till förbandsmaterial och klipper kvadrater som kan användas som kompresser. Vi samtalar och dricker eftermiddagskaffe tillsammans.

Har du rena, gamla avlagda lakan, underlakan och påslakan, även kulörta, får du gärna ta med dessa och skänka.

Tillsammans med sjukvårdsmaterial från andra församlingar skickas det sedan vidare till Kongo där behovet av förbandsmaterial är stort.
Om någon behöver skjuts till kyrkan så ring Gullevi Spåre
070-5113437                                                                                        

Gullevi Spåre / Församlingsföreståndare
Postadress: Gullevi Spåre, Sonagårdsvägen 2B  375 34 Mörrum www.adalskyrkan.se                                                                              

Mörrums frikyrkoförsamling är ansluten till Equmeniakyrkan.

Bankgiro 5116-0919

Ådalskyrkan samarbetar med studieförbundet Bilda.

Du är alltid välkommen till Ådalskyrkan

Aktiviteter

Gudstjänst
firas cirka en till två gånger i månaden.

Lördagskväll i Ådalskyrkan
med varierande program och servering arrangeras vanligen två till tre gånger per termin.

Livsnära samtal om kristen tro

Sångövning
i regel varannan måndag.
Kontaktperson: Elsie Ganestedt, Tel. 0454/430 29

Dessutom ordnas konserter, vår- resp. höstmässa, julbön etc.

Lördagskvällar, sångkör och livsnära samtal anordnas i samarbete med studieförbundet Bilda.

Varmt välkomna!