Ådalskyrkan

Mörrum

Kontakt

Ådalskyrkan i Mörrum

Ådalskyrkan Besöksadress: Ådalsvägen 8, Mörrum.

Mörrums Frikyrkoförsamling Bankgiro 5116-0919

Kontaktperson församlingsföreståndare Gullevi Spåre
Sonagårdsvägen 2 B, 375 34 Mörrum
tel. 070-511 34 37, gullevi.spare@telia.com

Har Du synpunkter, frågor eller förslag till Ådalskyrkans webbansvariga? Skriv till info@adalskyrkan.se