Ådalskyrkan

Mörrum

Kontakt

Ådalskyrkan i Mörrum

Ådalskyrkan Besöksadress: Ådalsvägen 8, Mörrum. Tel. 076-3550016

Mörrums Frikyrkoförsamling Bankgiro 5116-0919

Kontaktperson post Gullevi Spåre, tel. 070-5113437 Sandvägen 1, 375 33 Mörrum info@adalskyrkan.se

Har Du synpunkter, frågor eller förslag till Ådalskyrkans webbansvariga? Skriv till info@adalskyrkan.se