Ådalskyrkan

Mörrum

KalenderAugusti


SÖN
25
10:00
Gemensam höststartsdag i Kristofferkyrkan

Patrik Bratt, Gullevi Spåre
Sång, Lätt måltid

TIS
27
14:00
Tillverkning av förbandsmaterial till Kongo

Servering

September


SÖN
15
18:00
Taizégudstjänst i Kristofferkyrkan

Gullevi Spåre och Anna-Maria Berg

SÖN
22
10:00
Gudstjänst

Britt-Marie Kaldéus-Gustavsson
Sång

TIS
24
14:00
Tillverkning av förbandsmaterial till Kongo

Servering

Oktober


SÖN
6
10:00
Gemensam gudstjänst med Mörrums Församling

Gemensam kör
Servering

SÖN
20
10:00
Gudstjänst med nattvardsfirande

Britt-Marie Kaldéus-Gustavsson
Sång av Erik Gustavsson

TIS
29
14:00
Tillverkning av förbandsmaterial till Kongo

Servering

November


SÖN
3
10:00
Gudstjänst

Mats Svendsby
Sång

LÖR
9
17:00
Höstfest

Dan-Inge Olsson
Lotteri
Lätt måltid

SÖN
17
10:00
Gudstjänst

Britt-Marie Kaldéus-Gustavsson
Sång

TIS
26
10:00
Tillverkning av förbandsmaterial till Kongo

Servering

LÖR
30
18:00
Lördagskväll i Advent

Anna-Maria Berg
Servering