Ådalskyrkan

Mörrum

KalenderJuli


SÖN
14
10:00
Gudstjänst

Göran Andreasson
Sång Annika och Tony Ganstedt

Augusti


SÖN
11
10:00
Gudstjänst

Staffan Andersson
Sång

SÖN
25
10:00
Gemensam höstupptakt i Kristofferkyrkan

Patrik Bratt, Gullevi Spåre
Sång, Lätt måltid