Ådalskyrkan

Mörrum

KalenderMaj


SÖN
27
10:00
Gudstjänst tillsammans med Kristofferkyrkan

Gullevi Spåre
Sång

Juni


ONS
6
08:00
Morgongudstjänst på Ljungsled

Barbro och Stanley Karlman
Ta med fikakorg

Juli


SÖN
22
10:00
Gudstjänst tillsammans med Kristofferkyrkan

Annette och Håkan Dersell

Augusti


SÖN
12
10:00
Gudstjänst

Gullevi Spåre
Sång