Ådalskyrkan

Mörrum

KalenderMaj


TOR
30
10:00
Gemensam friluftsgudstjänst med Mörrums församling vid Mörrums kyrkogård

Patrik Bratt, Fredrik Sigurdsson
Marco Bonacci och ekumenisk kör
Invigning av den nya askgravplatsen
Kyrkkaffe i det gröna

Juni


TOR
6
08:00
Morgongudstjänst på Ljungsled

Barbro och Stanley Karlman
Medtag kaffekorg

18:00
Ekumenisk Nationaldagsbön i Kristofferkyrkan

SÖN
16
10:00
Gudstjänst

Gullevi Spåre
Sång

Juli


SÖN
14
10:00
Gudstjänst

Augusti


SÖN
11
10:00
Gudstjänst

Staffan Andersson
Sång

SÖN
25
10:00
Gemensam höstupptakt i Kristofferkyrkan

Patrik Bratt, Gullevi Spåre
Sång, Lätt måltid