Ådalskyrkan

Mörrum

KalenderMars


LÖR
24
18:00
Vårfest
Konsert med kören Chorus under ledning av Noora Karlhuluoma
Våfflor, lotterier
FRE
30
11:00
Långfredagsgudstänst i Kristofferkyrkan
Patrik Bratt
Sång
April


SÖN
1
10:00
Påskdagsgudstjänst
Tillsammans med Kristofferkyrkan
Göran Andreasson
Sångarna
SÖN
15
10:00
Gudstjänst
Britt-Marie Kaldéus Gustavsson
Sång