Ådalskyrkan

Mörrum

Utdrag från verksamhetsberättelse för Mörrums Frikyrkoförsamling för år 2019

”Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig.” (1 kor 13:4-8)

Åter har ett år gått…Vi har haft söndagsgudstjänster med kyrkkaffe, lördagskvällar med servering, studiegrupp, sångövningar och ekumeniska gudstjänster.

Vid årets gudstjänster har vi haft besök av bl a: Barbro o Stanley Karlman, Britt-Marie Gustavsson-Kaldéus, Mats Svendsby, Liselott Spåre, Fredrik Sigurdsson, Patrik Bratt, Staffan Andersson, Göran Andreasson, Dan-Inge Olsson, Anna-Maria Berg och Lars-Olof Larsson. Sångarna har medverkat i en del gudstjänster och Erik Gustavsson har välvilligt ställt upp vid några. Elsie Ganestedt har efter varje gudstjänst spelat ett postludium och vid någon gudstjänst har Ingvar Söderholm deltagit med sitt eufonium vid de gemensamma sångerna och någon gång spelat postludium ihop med Elsie.

Samlingsgudstjänst tillsammans med Kristofferkyrkan i Kristofferkyrkan den 25 aug leddes av Patrik Bratt och Gullevi Spåre.

Morgongudstjänst den 6 juni på Ljungsled med Barbro o Stanley Karlman, som talade, sjöng o spelade för oss.

Vid lördagskvällarna har vi haft besök av följande: Anna-Maria Berg (vid 2 tillfällen) o Lars-Olof Larsson, Dan-Inge Olsson

Vi har haft ekumeniska gudstjänster tillsammans med Svenska kyrkan i Mörrum och Kristofferkyrkan i Karlshamn med medverakan av bl a Fredrik Sigurdsson, Marco Bonacci, Patrik Bratt och Gullevi och vid gudstjänsterna med Svenska Kyrkan har en gemensam kör sjungit.

Studiegruppen som leds av Gullevi har haft c:a 10 sammankomster i år på den 1:a onsdagen i månaden med uppehåll under sommaren.

Vi har haft en grupp, som rivit lakan till förbandsmaterial för Kongos sjukvård och som samlats på tisdagar kl 14.00. C:a 10 samlingar har hållits under året

Sångarna har övat under Elsies ledning inför de olika gudstjänsterna.

Församlingen har vid årsskiftet 2019/2020 23 medlemmar.

”Har Du knäppt Dina händer och tackat Din Gud, för allt gott Han Dig dagligen ger? Har Du fyllts utav jubel, har lovsångens ljud hittat vägen till Gud när Du ber?

Se, Guds nåd den är ny varje morgon som gryr och den räcker för Dig och för mig. Så fall ned inför Gud innan dag från Dig flyr och välsignelser följa Din stig.”

2019-2020 Förbandsmaterial till Kongo

Under några eftermiddagar 2019-2020 ska vi tillverka sjukvårdsmaterial av gamla lakan. Du som vill vara med är välkommen till Ådalskyrkan Mörrum enligt kalendern här på hemsidan klockan 14.00 – 16.00.

Vi river lakan i 5-12 cm breda remsor som sedan rullas till förbandsmaterial och klipper kvadrater som kan användas som kompresser. Vi samtalar och dricker eftermiddagskaffe tillsammans.

Har du rena, gamla avlagda lakan, underlakan och påslakan, även kulörta, får du gärna ta med dessa och skänka.

Tillsammans med sjukvårdsmaterial från andra församlingar skickas det sedan vidare till Kongo där behovet av förbandsmaterial är stort.
Om någon behöver skjuts till kyrkan så ring Gullevi Spåre
070-5113437                                                                                        

Gullevi Spåre / Församlingsföreståndare
Postadress: Gullevi Spåre, Sonagårdsvägen 2B  375 34 Mörrum www.adalskyrkan.se                                                                              

Mörrums frikyrkoförsamling är ansluten till Equmeniakyrkan.

Bankgiro 5116-0919

Ådalskyrkan samarbetar med studieförbundet Bilda.

Du är alltid välkommen till Ådalskyrkan

Aktiviteter

Gudstjänst
firas cirka en till två gånger i månaden.

Lördagskväll i Ådalskyrkan
med varierande program och servering arrangeras vanligen två till tre gånger per termin.

Livsnära samtal om kristen tro

Sångövning
i regel varannan måndag.
Kontaktperson: Elsie Ganestedt, Tel. 0454/430 29

Dessutom ordnas konserter, vår- resp. höstmässa, julbön etc.

Lördagskvällar, sångkör och livsnära samtal anordnas i samarbete med studieförbundet Bilda.

Varmt välkomna!