Ådalskyrkan

Mörrum

Utdrag från verksamhetsberättelse för Mörrums Frikyrkoförsamling för år 2019

”Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig.” (1 kor 13:4-8)

Åter har ett år gått…Vi har haft söndagsgudstjänster med kyrkkaffe, lördagskvällar med servering, studiegrupp, sångövningar och ekumeniska gudstjänster.

Vid årets gudstjänster har vi haft besök av bl a: Barbro o Stanley Karlman, Britt-Marie Gustavsson-Kaldéus, Mats Svendsby, Liselott Spåre, Fredrik Sigurdsson, Patrik Bratt, Staffan Andersson, Göran Andreasson, Dan-Inge Olsson, Anna-Maria Berg och Lars-Olof Larsson. Sångarna har medverkat i en del gudstjänster och Erik Gustavsson har välvilligt ställt upp vid några. Elsie Ganestedt har efter varje gudstjänst spelat ett postludium och vid någon gudstjänst har Ingvar Söderholm deltagit med sitt eufonium vid de gemensamma sångerna och någon gång spelat postludium ihop med Elsie.

Samlingsgudstjänst tillsammans med Kristofferkyrkan i Kristofferkyrkan den 25 aug leddes av Patrik Bratt och Gullevi Spåre.

Morgongudstjänst den 6 juni på Ljungsled med Barbro o Stanley Karlman, som talade, sjöng o spelade för oss.

Vid lördagskvällarna har vi haft besök av följande: Anna-Maria Berg (vid 2 tillfällen) o Lars-Olof Larsson, Dan-Inge Olsson

Vi har haft ekumeniska gudstjänster tillsammans med Svenska kyrkan i Mörrum och Kristofferkyrkan i Karlshamn med medverakan av bl a Fredrik Sigurdsson, Marco Bonacci, Patrik Bratt och Gullevi och vid gudstjänsterna med Svenska Kyrkan har en gemensam kör sjungit.

Studiegruppen som leds av Gullevi har haft c:a 10 sammankomster i år på den 1:a onsdagen i månaden med uppehåll under sommaren.

Vi har haft en grupp, som rivit lakan till förbandsmaterial för Kongos sjukvård och som samlats på tisdagar kl 14.00. C:a 10 samlingar har hållits under året

Sångarna har övat under Elsies ledning inför de olika gudstjänsterna.

Församlingen har vid årsskiftet 2019/2020 23 medlemmar.

”Har Du knäppt Dina händer och tackat Din Gud, för allt gott Han Dig dagligen ger? Har Du fyllts utav jubel, har lovsångens ljud hittat vägen till Gud när Du ber?

Se, Guds nåd den är ny varje morgon som gryr och den räcker för Dig och för mig. Så fall ned inför Gud innan dag från Dig flyr och välsignelser följa Din stig.”