Ådalskyrkan

Mörrum

Ett ljus tänds den mörka natten …

Advent betyder väntan, det har nog de flesta av oss hört. Men frågan är vad väntar vi på? Advent, väntan och förväntan inför den kommande julen. Vad innebär den här väntan för oss är det att hinna göra så mycket som möjligt innan julen. Innebär tiden fram till jul att vi om möjligt stressar ännu mer än under årets andra dagar.

Adventstiden borde nog framför allt användas till vila och eftertanke om varför vi firar jul. Och du, jul blir det även om du inte hinner allt du vill, jag vet. Kanske kan adventstidens väntan för någon innebära att man gett upp man väntar inte längre. Allt för många gånger har väntan och förväntan vid olika tillfälle inneburit besvikelse. Kanske för någon ensamhet.

Men ett vet jag, det finns hopp, det finns ljus i vintermörkret. Det finns ljus hur mörk vår omvärld än kan se ut. Julen är barnens högtid sägs det. Och hur mörkt och eländigt livet än kan se ut så finns det hopp för dig och mig, men också för världen därför att den första julen föddes ett litet barn i ett smutsigt och eländigt stall. Ett barn som hyllades som kung, men som också blev ett hot mot den världsliga makten, och därför blev ett litet flyktingbarn tillsammans med sina föräldrar. Ett litet barn genom vilket Gud blev människa och tydliggjorde därigenom sin kärlek till dig och mig, till alla människor.

Min önskan är att det lilla barnet Jesus som en gång föddes i Betlehem ska få ha sin boning i ditt och mitt hjärta, ja han finns redan där, men ibland kanske oupptäckt. Med önskan om en fin adventstid och en fridfull och välsignad julhelg.

Gullevi Spåre församlingsföreståndare