Ådalskyrkan

Mörrum

Våren 2019

Jag är i Herrens händer
Jag är i Herrens händer när dagen gryr i öst.
Var morgon han mig sänder sitt ord med ljus och tröst.
Vad än som dagen ger mig jag vilar i Hans famn.
Jag kan på bönens vingar få kraft i Jesu namn.

Jag är i Herrens händer i allt som sker med mig.
I fröjd och sorg jag känner att Herren är hos mig.
Om hopp och tro mig sviker och vägen känns så svår
Så vet jag att Han ser mig och vid min sida går.

Jag är i Herrens händer när dagen når sitt slut.
För Honom jag bekänner min synd och vilar ut.
Hans nåd skall mig bevara, Hans trofasthet är stor.
Han skyddar mig från fara när jag hos Honom bor.

Sigurd Lunde